voorzitter ocmw opwijk 26 feb 2019 de heer Patrick De Smedt Voorzitter de heer Albert Beerens is samengesteld uit twee 2 deelgenoten het OCMW Opwijk en de gemeente. In haar vrije tijd jogt ze bij AC Opwijk en supportert voor haar sportende kinderen Stien en Staf. opwijk. Log nu in. In deze editie hebben we het vooral over het welzijn in onze gemeente. Het Nieuwsblad Opwijk OCMW voorzitter Patrick De Smedt N VA heeft moeite met de titel van het artikel Zorgbedrijf moet gat van twee miljoen dicht rijden vandaag in Het Nieuwsblad. Anja Haverals Louis Van Lembergen William OCMW administratie Adres Dorpsstraat 14 3590 Diepenbeek tel. be servlet page _pa . De raad werd op 15 september herko zen en de nieuwe samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit Evelien Beeckman werd verkozen tot nieuwe voorzitter zij heeft KLJ Nijverseel vaarwel ge 1 PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS BRABANT HALLE VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig Mevrouw BECQ Sonja voorzitter ANCIAUX Roel BIESEMANS Luc BOVIJN Marleen DE BOECK Suzy LATHOUWERS Sonia PELICAEN Eduard VAN MALDER Christof VAN DEN BRANDE Isabelle VERHAEGEN Chris WYNANT Ge nteresseerden kunnen schriftelijk hun kandidatuur richten aan OCMW Opwijk t. Hij volgt Marie Rose Harnie op die eerder besloten had met pensioen te gaan. PETER BEERENS Adres Hoppeveld 16 1745 Opwijk Leeftijd 33 jaar Beroep ambtenaar Info OCMW raadslid fractieleider voorzitter Jong VLD bestuurslid Open VLD ondervoorzitter organiserend carnavalcomit De Gatspo ters ondervoorzitter Kom Opwijk Tegen Kanker OCMW voorzitter Ineke Robijns herinnert zich niets van het auto ongeval waarvan ze dinsdagmiddag het slachtoffer werd op de E40 tussen Affligem en Ternat. CLUSTER WELZIJN. Hij was OCMW voorzitter in Pepingen van na de fusie in 1977 tot 1995. De gemeente Opwijk en het OCMW van Opwijk worden benoemd als bestuurders deelgenoten van de welzijnsvereniging OPcura W. Kinderopvang OCMW raadslid. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om OCMW voorzitter Gemeente Opwijk 07 01 13 Bestuurslid N VA Plaatselijke afdeling Kaderlid Bestuurder 3W PLUS Bestuurder PWA Opwijk Voorzitter Voetbalclub Sjoeters Opwijk Bezoldigingsplafond voor 2013 179 901 84 euro bruto. be Vacatures. 2 Raad van Bestuur VVSG. Annuleren. kartel onbeslist. We zullen er nog heel wat over communiceren zegt Patrick. De OCMW raad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is complementair aan Patrick Voorzitter gemeente en ocmw raad E patrick. Elke 2 e en 4 e Als de OCMW raad een voorzitter van het bijzonder comit voor de sociale dienst verkiest buiten het vast bureau wordt die voorzitter als volwaardig schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau. de heer Patrick De Smedt voorzitter OCMW Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of via e mail naar personeel opwijk. de heer Patrick De Smedt voorzitter OCMW Ringlaan 20 in 1745 Opwijk of via e mail personeel opwijk. be De Pauw Willem E willem. v r 5 juli 2017 naar OCMW Opwijk t. Het aandeel leefoongerechtigden is in Opwijk beperkt 3 2 in 2016 1 9 in 2017 zeker in vergelijking met de het gemiddelde voor de betrokken Belfiuscluster en met het Vlaamse Gewest 5 4 en 6 0 . In Asse is Koen Thomas de partner van de Merchtemse OCMW voorzitter Julie Asselman en schoonzoon van minister Maggie De Block onverwachts overleden. jeugd in Opwijk zal doen herleven. de heer Patrick De Smedt voorzitter OCMW Kloosterstraat 71 te. rodekruis. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om commune Opwijk Conseiller e Politiciens. Ook nu zullen weer tal van kindjes uit Opwijk plezier bele Zaal Satijn WZC De Oase Kloosterstraat 75 1745 Opwijk Goedkeuring notulen vorige Algemene Vergadering 21 december 2017 OPENBARE ZITTING 1. De websites van Rode Kruis Vlaanderen maken gebruik van nbsp . deconinck opwijk. De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW en met de interne controle op de werking van deze diensten. OPWIJK Wouter Van Driessche. OCMW voorzitter Patrick De Smedt bedankte OCMW voorzitter Patrick De Smedt ondertekende gisteren een charter voor de oprichting van een 39 Huis van het Kind 39 . OCMW OPWIJK Opwijk. Vermeld duidelijk welke periode u zeker niet wenst te werken. be Door de OCMW raad van 1 december 2016 werd de opstart van een dienstverlening Buurtzorg Naar een actief zorgzaam Opwijk goedgekeurd. 2 Het ontslag van mevrouw Martine Moijson als effectief raadslid van het OCMW aan de voorzitter van de gemeenteraad op 1 december 2016 en de eedaflegging van de heer Harry De Visscher als opvolgend raadslid. couck opwijk. brandweerladder overdrukventilator warmtebeeldcamera oefenpop Gemeente Opwijk OCMW voorzitter Gemeente Opwijk Bestuurder CD amp V Plaatselijke afdeling Hofmeester Bestuurder Welzijnskoepel Noord West Brabant Bezoldigingsplafond voor 2012 172 946 73 euro bruto. Getracht zal worden voor elk probleem van welke aard ook een passende oplossing voor te stellen of de nodige doorverwijzing te doen. Zoekopdracht opslaan. Op 70 van het Vlaamse grondgebied is de grondwaterstand laag tot zeer laag. be Burgemeester Albert Beerens Open VLD Schepenen Jan Couck N VA Pierre Van de Velde Open VLD Johan Verenigingen Gemeentebestuur OCMW Provincie Varia Maandag 15 september 2014 50 Opwijk Sportelt 3 Bijlagen voor iedereen aangepaste adressenlijst Bijlagen voor afwezigen Tessgruun Wonen en ouderen kasverslag Volgende vergaderingen Knelpuntenwandeling maandag 24 februari 2014 om 09. . Alle 308 Vlaamse gemeenten en OCMW s zijn lid van de. Algemeen directeur middot Beleidsinformatie middot Klacht indienen tegen een beslissing middot Management Team MAT OCMW middot OCMW raad middot OCMW voorzitter nbsp Mario Matthijs voorzitter eendrachtmazenzeleopwijk. De selectieproeven vinden plaats begin augustus 2017. Teneinde een goed werkend en financieel. Bedoeling was en is de bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk wel zijn. In dit kader zijn alle administratieve prestaties en inlichtingen gratis. GEMEENTEN OPWIJK Ringlaan 20 voorzitter Stef De Mesmaeker 47 bankbediende bij Dexia. Bij de nbsp 12 mei 2010 De gemeente Opwijk wil geen verkiezingen organiseren. quot In mei wordt dan de p. Om een afspraak te maken kan u telefoneren mailen of langskomen tijdens de normale openingsuren van maandag tot donderdag van 9 12 uur en van 14 15. voorzitter opwijk. Opmaak strategisch plan 2001 2006 en jaarlijkse beleidsnota s OCMW Opwijk Opmaak van Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006 2007 2008 2013 operationeel actie en implementatieplan Lokaal Sociaal Als voorzitter van de lokale Groen afdeling zal hij trachten om Groen een plaats te geven in het politieke landschap van Opwijk. Voorzitter VVSG. Dat dit alles naar boven is gekomen na een controle van de uitgaven van het OCMW is een mager excuus. Vanuit een vernieuwde visie op woonzorg wordt naast de reeds bestaande dienstverlening op de OCMW zorgcampus ook een dienstverlening buurtzorg opgericht. Dinsdagavond van 18u tot 19u30. Het studeren beviel haar zo goed dat ze daarna nog zin h 2016 07 04 2016 39 Blaa OCMW raadsleden delen paaseitjes uit 25 03 2016 Soep voor ALS 10 02 2016 39 Fit in je hoofd goed in je vel 39 ook in Opwijk 09 02 2016 40 dagen zonder vlees 08 02 2016 Gemeente koopt 2. Ik wil iets melden De Smedt Patrick Voorzitter gemeente en ocmw raad E patrick. Gemeente Bever OCMW Bever Plaats 10 1547 Bever 054 588925 info bever bievene. Ook Opwijk ligt in een droogtegevoelig gebied en sommige delen o. affligem. Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW vereniging zv OPcura conform Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW decreet. Na haar studies economie moderne talen aan het VKO besliste ze om naar de Hogeschool Gentin Aalst te trekken om haar bachelor in de marketing te halen. Wie komt in aanmerking 65 plussers uit de gemeente OpwijkCli nten van OCMW OpwijkInwoners van de gemeente Opwijk omwille van gezondheids en of nbsp 16 12 2015 Laura Cherrette is Jong Vld voorzitter 14 12 2015 Nieuw 10 11 2014 OCMW Opwijk zoekt extra lesgevers Nederlands 06 11 2014 Expo nbsp 11 jan 2013 Voorzitter van de gemeenteraad Joske Vermeir Open VLD zat de istallatievergadering van de OCMW raad voor. Voorzitter Geert Bronselaer Opwijk Wouter Van Driessche. be Het OCMW van Wetteren gaat voor 63. Bob Engels wordt gedurende een maand waarnemend voorzitter. Nieuwe voorzitter gemeenteraad Gemeenteraadvoorzitter William Engels leidt zijn eerste gemeenteraad Tijdens de gemeenteraad van 24 mei legde Nico Du Buisson zijn eed af als nieuw gemeenteraads lid. Het OCMW van Opwijk is voor de vakan tiemaanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten. May 03 2016 GEMEENTEN OPWIJK Ringlaan 20 1745 Opwijk 052 36 51 11 info opwijk. Het OCMW Sociaal Huis werkt vanaf 13 mei 2020 op afspraak. Sep 11 2017 schoenen van het sociaal secretariaat schuiven zoals OCMW voorzitter Jan Van Herck doet in de krant. We hebben hard gewerkt en willen nu onze thema s naar buiten brengen om zo ook nieuwe mensen aan te trekken. Activiteiten van Buurtzorg. 000 euro consumptiebonnen uit aan mensen in armoede 03 09 2020 17 53 via nieuwsblad. OCMW Opwijk U bent hier. Hij fungeerde als raadslid in de periode van 2000 tot 2006. Beroepshalve is hij Accountmanager in Beerse. Verpleegkundige m v Jurist m v Begeleider m v en meer Het OCMW wil je via deze weg maximaal informeren over de werking van het Sociaal Huis en de dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente. be De Coninck Inez Eerste schepen T 0499 51 53 03 E inez. Het OCMW Opwijk start met een eigen juridische dienst ten dienste van de Opwijkse bevolking. Meer info anonimiteit We vragen je enkel om aan te geven voor welk bestuur je werkt en of jij een medewerker bent of een mandataris. 71 te 1745 Opwijk. Budgetwijziging 2018 Goedkeuring De Algemene Vergadering heeft in zitting van 21 december 2017 het meerjarenplan 2018 2020 en het budget 2018 voor de zorgvereniging OPcura goedgekeurd. 7 Nieuwe huisstijl voor Opwijk p. ocmw opwijk. De voorzitter heeft de politieke leiding van het OCMW neemt het initiatief tot het beleggen van de beleidsvergaderingen en bepaalt de agenda ervan. Dat bleek na vraag van oppositieraadslid Johan Vandenbussche SOMM tijdens de gemeenteraad. OCMW Asse Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 E Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots. CAW v r 5 juli 2017 naar OCMW Opwijk t. OCMW Opwijk administratie Voeg uw review toe Home Alle adressen gt 1745 Opwijk Ringlaan 20 052 36 59 30 052 35 12 Opwijk Gemeente en OCMW hebben pas plechtig een overeenkomst ondertekend waarin staat dat hun ondersteunende diensten financi n personeel en ICT voortaan samenwerken. voor Opwijk. OCMW Opwijk huldigt vrijwilligers en Afhaalfestijn CD amp V Opwijk Mazenzele 04 09 2020 Dag iedereen vanwege het coronavirus hebben we er dit jaar voor gekozen om van ons eetfestijn een coronaproof afhaaleetfestijn OPcura Kloosterstraat 75 1745 Opwijk T 052 36 59 40 info opcura. Er werd nog meer speelgoed ingezameld dan vorig jaar. Vacatures. Leopoldstraat. Jef Gabriels burgemeester Genk. In de OCMW raad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zetelen dezelfde raadsleden als in de gemeenteraad. Foto ego. Stuur je kandidatuur met het verplichte inschrijvingsformulier naar OCMW Opwijk t. 16 april 2016 kozen tot nieuwe voorzitter Dorien Van Stappen werd de nieuwe p. be Deleu Johan Tweede schepen T 0486 90 54 77 E johan. Ze protesteert Joris Poschet volgt Brigitte De Pauw op als OCMW voorzitter Jette. 7 OCMW Opwijk die voor gemeente en OCMW werd opgezet. 1745 Opwijk v r 1 april 2013. Merchtem. 7 OCMW Opwijk p. asse. linda. Openingsuren. secretariaat van het OCMW Kloosterstraat 71 052 36 59 36 elke werkdag van 8u tot 12u . De gemeente Opwijk wil samenwerken met sociale organisaties om gezinnen beter te De N VA werkt aan een solidair Vlaanderen dat inzet op welvaart amp welzijn en dat kansen biedt aan wie werkt spaart amp onderneemt. open van 9u 12u30. Vandaag . Hilde Hermans Marc Van Mol secretaris eendrachtmazenzeleopwijk. be met leesbevestiging en ontvangst van mail verplicht bevestigen . Gemeente en OCMW raad Oostrozebeke gaat in april digitaal uitzonderlijk zonder publiek beperkt tot vier leden de voorzitter OCMW gemeenteraad beide fractieleiders en de algemeen directeur stemming via iVoting democratisch debat gewaarborgd door beperkte fysieke bijeenkomst na de zitting wordt het verslag openbaar gemaakt OCMW voorzitter Patrick De Smedt N VA . de heer Patrick De Smedt voorzitter OCMW Kloosterstraat. De nieuw opgerichte dienstverlening buurtzorg bestaat uit drie pijlers sociaal restaurant Aan Tafel buurthuis Den Hopstaak en projectwerking In je buurt . be www. v. Tongerse ex OCMW voorzitter in de cel voor ongewenst seksueel gedrag Nieuwsbron De Morgen binnenland 29 03 2012 23 43 Johnny Noirhomme die gisteren uit eigen beweging ontslag nam als OCMW voorzitter van Tongeren is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden en voorlopig opgesloten in de gevangenis. Voorzitter van Oud OCMW voorzitter Herman Janssens CD amp V neemt na 25 jaar om gezondheidsredenen afscheid van de OCMW raad van Denderleeuw. Notulen AV 25032019. a. Morgen . jan. Hij roept burgemeester Piet Buyse CD amp V op om de raad terug te fluiten en de Welkom bij het OCMW van Koekelberg dat toegankelijk wenst te zijn voor alle inwoners zodat iedereen zich ondersteund voelt en een leven kan leiden conform aan de menselijke waardigheid. 66 8580 Avelgem. 1. Herne Galmaarden Opwijk OCMW Merchtem 1785 052 38 18 00 Merchtem ocmw ocmw merchtem. Om. Voorzitter Geert Bronselaer. Hij zit de vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau voor. be Informatie omtrent sociale zaken bejaardencentrum centrale administratie en dienstverlening in Opwijk Liesbeth Vervloet geboren op 8 mei 1987. Vorige vrijdag fietsten burgemeester Albert Beerens en OCMW voorzitter Patrick De Smedt van het OCMW naart het gementehuis. Christophe Merckx is niet nieuw in de OCMW materie. C. There are 20 professionals named quot Vunckx quot who use LinkedIn to exchange information ideas and opportunities. Patrick was gedurende 6 jaar gemeenteraadslid van 1983 tem 1988 en ocmw raadslid van 2007 tem 2012. OCMW 19 Ocmw vacatures beschikbaar in Opwijk op Indeed. Ik OCMW 39 s en gemeenten kiezen zelf op welke diensten van de Welzijnskoepel ze beroep doen. korps uit te bouwen werd beslist een vaste. Inzet kiest er echter voor om alle mandaten voor zich te houden. Sas van OPcura Kloosterstraat 75 1745 Opwijk T 052 36 59 40 info opcura. 30 uur op de Graanzolder in Hof ten SAMENSTELLING COLLEGE GEMEENTERAAD OCMW. verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 met 742 voorkeurstemmen . pdf 1745 OPWIJK Patrick De Smedt OCMW voorzitter lid van het College Mevr. OCMW OPWIJK opent gezellig sociaal restaurant voor senioren Zittend vlnr Ineke Robijns voorzitter OCMW Viviane Thomas Hoofd Maatschappelijk werkers Vicky Robberechts maatschappelijk werkster staand vlnr Geert Geeroms directeur van het woon en zorgcentrum De Oase Patrick De Smedt OCMW raadslid Fran ois Vunckx secretaris OCMW en Voeg quot OCMW Opwijk quot toe aan een favorietenlijst. Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. OVER ONS Historiek INZET ontstond in 2000 ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen later datzelfde jaar. Overzicht. De twee grootste partijen van deze verkiezingen gaan dus voor de komende zes jaar als meerderheid verder met 15 van de 23 zetels. BURGEMEESTER. Regelmatig zal ik hierover op deze website nieuws brengen. 34 jaar. Het OCMW van Opwijk heeft een minibus met lift gekocht voor dagverzorgingscentrum t Zonnedal. Posted on zaterdag 15 december 2018 by Paul Voormalig schepen Anja Haverals en voormalig OCMW voorzitter Inneke Robijns zullen vanaf 2019 niet langer deel uitmaken van de gemeenteraad. gemeentelijk brandweerkorps. 000 te veel aan zitpenningen werd uitbetaald aan de OCMW raadsleden. HOOFDSTUKKEN Het boek Opwijk Longin blijft OCMW raadslid Groen blaast kartel op . Tijdens deze zitting werd Peter Beerens verkozen als voorzitter van OPcura. Weekmenu sociaal restaurant De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden en is het hoogste orgaan in de stad. Martine Moson Dochter van ozef en oza Juffrouw Livine werd geboren op 29 maart 1919 en overleed te Opwijk op donderdagmorgen 14 mei 2009 thuis omringd door haar familie. In dringende gevallen heeft de voorzitter de bevoegdheid om tot dringende hulpverlening te beslissen. 000 euro consumptiebonnen uitdelen aan mensen uit kwetsbare groepen. be 02 688 30 40 0800 113 41 Groen Opwijk heeft een bijkomend punt op de agenda gezet van de gemeenteraad van dinsdag 28 April. Om te weten welke diensten bij welk bestuur wordt aangeboden klik HIER. Voorzitter van CVP Opwijk van 1995 tot en met 2000. elke tweede dinsdag van de maand uitgezonderd in augustus. sinds 2006. Deze dienstverlening is gratis voor de burger maar beperkt zich tot advies. en Christoph De Smedt directeur van de school De Knipoog. Gelieve een lijst aan te maken. desmedt opwijk. Het zal voortaan in Opwijk mogelijk zijn om een gewezen schepen of OCMW voorzitter de titel van ereschepen of ere OCMW voorzitter toe te kennen. Toon vereisten Bewaar als favoriete gemeente. be Sociale versterking OCMW materie Voorzitter bijzonder Comit voor de Sociale Dienst Thuiszorg Woonvoorzieningen senioren Woon en zorgcentrum Informatica e government Voorzitter van de Gemeenteraad Natalie Miseur Open VLD Gedaan te Zaventem 2 januari 2019 Algemeen Directeur Wim Debruyn Voorzitter Natalie Miseur Roel Guldemont CD amp V OCMW voorzitter Voorzitter gemeenteraad Etienne Schouppe Gemeentesecretaris Marc Mertens Financieel beheerder Mich le Pannecoucke wnd. be Apr 16 2012 De reserves zijn de laatste 5 jaar met 5 miljoen euro gezakt en de begroting 2012 is zwaar in het rood gegaan met 865. De voorbije zes jaar is Patrick voorzitter van het OCMW en schepen van welzijn en sociale zaken. OCMW Karen Lauwers. OCMW voorzitter Marc Deteye kondigde in het begin van de nieuwe legislatuur aan dat het OCMW landbouwgronden zou verkopen. Ik hoop dat de kiezer ons werk van de voorbije zes jaar zal weten te waarderen en dat we de kans krijgen om dit ook de volgende legislatuur verder Het OCMW is er dus voor iedere inwoner van onze gemeente ongeacht zijn leeftijd sociale situatie politieke of religieuze overtuiging. . OCMW Avelgem Sociale Dienst. 7 jan 2017 Burgemeester Albert Beerens Open VLD en OCMW voorzitter Patrick N VA Paula De Langhe en Marie Christine Spriet OCMW Liliane De Smedt Linda De Mol Marie Voetbaltransfers in Asse Merchtem en Opwijk. Nico is actief binnen Jong VLD sinds 2002 en bij Open Vld Opwijk Mazenzele sinds 2006. Activiteiten en contactpersonen Download quot Enkele sprokkels over werken van barmhartigheid in heden en verleden in Opwijk en Mazenzele quot WEGENS CORONAVIRUS COVID 19 De uitzonderlijke omstandigheden vragen om een pragmatische aanpak. declerck ocmw. T 0476 34 74 17. Verhaevert is momenteel voorzitter van Wereldwinkel Opwijk en lid nbsp e mail hugo. Joke Longin. 3. De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen interpelleren over het gevoerde beleid of over beslissingen die het CBS heeft genomen. close. Het aandeel van de gemeente Opwijk voor. Mandelroos quot met een beperkt publiek van 20 personen inclusief de pers. Kabinetsmedewerker bij Steven Vandeput Gemeenteraadslid Voorzitter Jong N VA. Lutgard Van der Borght Paul Verhaevert Mevr. OCMW voorzitter Gemeente Opwijk Ambtenaar Bestuurder Autonoom Gemeentelijk Bedrijf 23 09 04 Bestuurder Welzijnskoepel West Brabant Voorzitter Federatie Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers vzw met zetel te Gent Bezoldigingsplafond voor 2004 146 770 89 euro bruto. Het OCMW wil de verkoop van deze gronden laten voorbereiden door een bijzonder comit patrimonium welk werd opgericht op de laatste OCMW raad van 23 januari 2013. zitdag. Naar aanleiding van de installatie van de gemeente en OCMW raad op 3 januari 2019 moeten ook de leden van deze bestuursorganen vernieuwd worden. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines catalogs newspapers books and more online. Ineke Robijns Voorzitter OCMW EEN KWART EEUW LANDBOUWRAAD TE OPWIJK Onder impuls van onze ereburgemeester Vic Everaet werd in april 1985 de Opwijkse Landbouwraad gesticht met als eerste voorzitter Gaby Vermeir en als landbouwschepen Vic Everaet. Ere OCMW voorzitter Herman Declercq overleden Het Nieuwsblad Herman Declercq is 84. Voor velen was Met Joke Longin 43 ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen FAGG trekt INZET verder de kaart van de expertise uit het OCMW. De diensten financi n personeel ICT en secretariaat zullen samen gehuisvest worden in het administratief centrum Ringlaan 20 zodat het gebouw waar deze diensten van het OCMW Paul Onselaere is van beroep hoofdmaatschappelijk werker bij het OCMW van Dendermonde momenteel in loopbaanonderbreking was van 2001 tot begin 2007 OCMW voorzitter te Opwijk en sinds begin januari 2007 schepen te Opwijk bevoegd voor ondermeer openbare werken informatica landbouw jubilarissen . Zo is het voorzien in het nbsp 24 juni 2014 39 Het Opwijkse OCMW wijzigt het organigram teneinde het welzijn in Opwijk te verbeteren 39 zegt OCMW voorzitter Patrick De Smedt N VA . De jaarlijkse speel goedinzameling was aan zijn 10de editie toe en was weer een groot succes. Interesse stel je kandidaat tot en met 17 september 2020. 0478 28 84 19. We hadden het ve 26 Medisch Secretariaat vacatures beschikbaar in Opwijk op Indeed. Ze houdt er van om met haar gezin te wandelen bij voorkeur in bossen bergen en fjordengebieden. be nbsp 23 feb 2017 Mevrouw Linda Verbesselt raadslid OCMW Opwijk wonende Kattestraat 20 0001 te Peeter Beerens plaatsvervangend voorzitter OCMW. Ondervoorzitter VVSG. be Bezoek een bewoner. Opwijk kende eeuwenlang een bloeiende hopteelt maar die ging zoals elders in de regio volledig teloor omwille van de Oost Europese concurrentie. Voor Groen Opwijk houdt het kartel hierbij dan ook op te bestaan . niet op de foto Inge De Nil emeenteraadslid reeds ja renlang enthousiaste cafuit baatster met gevoel voor wat er bij jongeren leeft penning meester roegentochtcomit ondervoorzitster W. voorzitter Patrick De Smedt expansieverantwoordelijke bij Colruyt. Doortstraat 2 1745 Opwijk. in Droeshout zijn bijzonder Het bijzonder comit is naast het vast bureau het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Een eventuele voorkeursperiode van tewerkstelling kan. 0475 97 56 02. Sep 22 2015 Asse gaat de komende maanden 22 extra asielzoekers opvangen zo antwoordde OCMW voorzitter Micheline De Mol CD amp V op een vraag van Lees meer Categorie n Asse Tags ocmw sociaal Opwijk. Op deze pagina vind je de openingsuren terug van alle gemeentelijke diensten in Brakel gemeentehuis OCMW containerpark toeristisch infokantoor sporthal kinderopvang en zwembad In navolging van een interne afspraak nam An Stepp op 1 januari de plaats in van Tom Bosman in het Bijzonder Comit Sociale Dienst OCMW . be www. 2012 werd bepaald op 52. be OCMW Meise 33 1861 voorzitter asse. Maar eerst nog dit en zeker niet onbelangrijk na vele jaren CVP voorzitter OCMW voorzitter en eerste schepen trok ik zes jaar geleden de stekker uit bij CD amp V Opwijk weliswaar met heel wat pijn in het hart maar Dec 15 2018 jasper baeyens 25 in gemeenteraad opwijk. Vlaams Belang Tremelo is verbijsterd dat er sinds 1 januari 2013 tot op vandaag een bedrag van maar liefst 60. 1 Algemene Vergadering. INLEIDING Bel ons. Voorzitter. De OCMW en gemeenteraad gaat door in gemeenschapszaal quot Tjuf quot of het gemeenschapscentrum quot O. Etienne Wouters Sep 04 2020 OCMW deelt 63. Waar GAC I Marktstraat 55. AV 25032019 4 6 De Lijst van de Burgemeester CD amp V stuurt Gwen Meskens 310 voorkeurstemmen en Nathalie De Coninck 309 voorkeurstemmen naar de nieuwe OCMW raad. Zij is lid van de OCMW raad en het vast bureau en zetelde ook in de vorige legislatuur al in het OCMW. ocmw opwijk. In hun spoor volgde een ment voorzitter ong V Opwijk Mazenzele voorzitter dviesraad Vlaams eleid in Opwijk en bestuurslid Davids fonds Opwijk. Open Vld Opwijk Mazenzele heeft hier 3 mandatarissen Peter Beerens Roland Mortier en Els Van Gucht. 14 okt 2018 secretaris middenstandsraad opwijk mro Tijdens de vorige legislatuur was ik OCMW Als bestuurslid van Open Vld Opwijk Mazenzele. Op donderdag 14 juni kregen de cursisten van de cursus Nederlands voor anderstaligen hun diploma uitgereikt uit handen van de OCMW raadsleden. Apr 16 2018 Zij is lid van de OCMW raad en het vast bureau en zetelde ook in de vorige legislatuur al meer dan 2 jaar in het OCMW. beerens opwijk. 59. De vernieuwde Raad van Bestuur van OPcura vergaderde voor de eerste keer op 11 maart 2019. Home. Dat laat de club weten op zijn website. VACATURE Vakantiehulp 2017 Zorgcampus De Oase Duur van de tewerkstelling maximum 475 uren. Een zitje in de gemeenteraad is n van zijn ambities. Haar specifieke opdrachten staan opgesomd in het Decreet van het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepale Nov 14 2017 Met een bus aan bus actie trapt INZET in Opwijk de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 af. Concreet kon het OCMW voor het vol 2 Inhoud Colofon Het gemeentebestuur De burgemeester Het College van burgemeester en schepenen ste Schepen BUYSE Rik schepen DEPREZ Magda schepen ABID Rachida de schepen HAYDON Daisy de Schepen voorzitter OCMW DE VOS Filiep De gemeenteraad Gemeentelijke adviesraden Diensten Het gemeentehuis Gemeentesecretaris Dienst Bevolking Burgerzaken Financi le dienst Dienst Grondgebiedzaken Het Nieuwsblad Patrick De Smedt Het gat van twee miljoen wordt niet dicht gereden. be De Smedt Patrick Voorzitter gemeente en ocmw raad E patrick. Tus sen 2007 en 2012 was hij reeds OCMW raadslid voor onze en OCMW Opwijk . Terrorisme kan onze samenleving niet uit verband spelen. Het decreet Lokaal Bestuur dat de integratie van gemeente en OCMW regelt en op 1 januari 2019 in werking trad bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. Het OCMW heeft het recht deze overeenkomst te be indigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen die loopt vanaf de dag volgend op de verzending van de opzegging aan de bewoner. Dit kan bezwaarlijk als een evenwichtige oplossing gezien worden. 196 30 euro op jaar basis. ge ntegreerde zenderlader telescopische. Verberg deze tip. 39 Ik hoop dat de kiezer ons werk van de voorbije zes jaar zal nbsp 17 april 2018 Joke Longin die voor INZET zetelt in de OCMW raad staat op plaats 4. Apr 11 2016 Jean Trembloy leidde eerste OCMW raad Ternat 22 februari 2020 20 januari 2016 Dinsdag vond in Ternat de eerste ocmw raad plaats onder leiding van de nieuwe voorzitter Jean Trembloy van spagroen . Beoordeling door BCSD en OCMW raad Opwijk. OPcura Kloosterstraat 75 1745 Opwijk T 052 36 59 40 info opcura. Voorzitter Arlette Van der Meersch op de Week van de Smaak Jong VLD Opwijk Mazenzele zette eind 2015 terug zijn beste beentje voor. Doch deze beslissing zou een belangrijk signaal zijn naar de hogere beleidsmakers om deze regeling verder te veralgemenen. De taken van het bijzonder comit zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. V. Dat is T opwijk voor iedereen VOORSTELLING 13. Gezinszorg Eva Vande Gaer. HALLE De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Halle heeft Christophe Merckx aangesteld als nieuwe OCMW voorzitter. be print pagina De leden van de Raad van Bestuur werden aangeduid in de gemeente en OCMW raad van 26 februari 2019. be pour une meilleure communication entre les lus et les citoyens OCMW Asse Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 E Dit e mailadres wordt beveiligd tegen spambots. Je staat in voor de bedeling van aangepaste gezonde en Volgens de Vlaamse overheid moet bij elke onroerende vervreemding de openbare verkoop de algemene regel zijn. Ons land wordt geconfronteerd met een droogte die ongezien is. com. Ik werd voorgedragen als OCMW voorzitter van Opwijk en oefende deze functie van april 2001 uit tot en met 31 december 2006. DMW Saskia Moens. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om View the profiles of professionals named quot Vunckx quot on LinkedIn. voor de legislatuur 2019 2024. be In Opwijk telt de gemeenteraad 23 raadsleden. 8 Liberale agenda OPWIJK de lokale burgerkrant nr 1 2016 Open Vld Uittredend bestuur stelt nieuw bestuur Jong VLD voor secretaris Kwinten De Smedt voorzitter Laura Cherrett en ondervoorzitter Dorien Van Stappen. 011 49 18 00 E mail ons E mail ons. Marc Deteye CD amp V OCMW voorzitter spreekt de gedachtegang van N VA tegen. Verontschuldigingen voor vanavond zijn er van Schepen Johan De Leu en Schepen en OCMW voorzitter Patrick De Smedt en kunstenaar Dani l Junius. Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar dinsdag 2 januari 2013 werden alle 9 OCMW raadsleden gekozen. De voormalige Lichterveldse OCMW voorzitter Roos Vanwalleghem CD amp V vroeg en kreeg een uittredingsvergoeding. Argumentatie Ingevolge de aanstelling van de heer Harry De Visscher als raadslid van het OCMW Opwijk is het Vereniging Gehandicapten KVG afdeling Opwijk aan het OCMW Opwijk voor gebruik door de bewoners van de zorgcampus. OCMW raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig Herman Himpens OCMW voorzitter Stefanie Costenoble Robin Declerck Carl Desaever Els Sarazyn Marie Paule Somers Lieven Vandenbroucke Ester Vanparys Filip Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW raadsbesluit dd 24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW vereniging zv OPcura conform Titel VIII Hoofdstuk I van het OCMW decreet. Later werd Vic opgevolgd door eerst Walter Gillis en nu Paul Onselaere. 554 plantjes 06 02 2016 Kleinzoon burgemeester is jeugdprins karnaval 30 01 2016 Gouverneur De Witte en Maggie De Block helpen vernieuwd GAC II heropenen 27 01 2016 ONTHAALOUDERDIENST OCMW OPWIJK 25 JAAR toespraak van september 2004. be Van Buggenhout Els E els. deleu opwijk. Albert BeeRens open Vld Ravensveld 4. Als buren bereid zijn op vrijwillige basis te komen tot een bemiddelingsgesprek bereikt bijna 9 op de 10 bemiddelingen een akkoord wat voor elke partij een win winsituatie betekent. Als maatschappelijk werker heb ik een 3 tal jaar gewerkt voor een vzw en sinds kort voor het lokaal bestuur van Opwijk. quot Aan onze bestaande maar zeker ook aan eventuele nieuwe klanten. doorgegeven worden. 28 11 2012 om 03 00 door ego. VVSG een 50 tal intercommunales en intergemeentelijke. Het bijzonder comit is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Om je regio te bewaren moet je ingelogd zijn. Het laatste hopveld verdween hier in 1993 weet OCMW voorzitter Patrick De Smedt die de drijvende kracht werd achter de activiteiten die de herinnering aan dat hopverleden levendig moeten houden. be. Naam. strafregister naar OCMW Opwijk t. OCMW Alken e mail voorzitter ocmw asse. Nov 15 2012 N VA krijgt nog drie schepenen en de voorzitter van het OCMW. 30 uur. Enkele enthousiaste mensen die vonden dat er een nieuwe frisse wind door het gemeentehuis diende te waaien zetten koppig door in de zoektocht naar iets nieuws dat werd INZET. Bart woont in Droeshout is gehuwd met Els Wermoes en vader van Bram en Jana. albert. Onder invloed van onze schepen van Welzijn en voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt namen we in Opwijk een paar prachtige initiatieven. 5 april 2017 Een naam naar mijn hart zei OCMW voorzitter Patrick De Smedt toen Chantal Boogmans 052 36 59 40 of denhopstaak ocmw opwijk. Sociaal beleid is immers veel meer dan waaraan je op het eerste gezicht zou denken. commune Opwijk Conseiller e Politiciens. De inhoud primeert zegt voorzitter en gemeenteraadslid Luc De Ridder. Tom zal in 2023 op zijn beurt Luc De Ridder vervangen in de gemeenteraad en als gemeenteraadslid de twee laatste jaren van deze legislatuur zetelen voor INZET. 591 26. Het woonzorgcentrum DE OASE van het OCMW Opwijk is op zoek naar een keukenmedewerker. De VERA veiligheidsconsulenten verbinden zich ertoe om de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het priv leven de privacywet te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van jouw persoonsgegevens. uitrustingsmaterieel voor het. Het activeren van mensen zonder job was zelfs nationaal nieuws. Juffrouw Livine De Smedt was achtereenvolgens Voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van 1 juli 1971 tot 1 april 1977 en Voorzitter van het OCMW Opwijk van 1 april 1977 tot 1 april 1983 . Het gemeente en OCMW bestuur van Opwijk heeft Buurtzorg Den Hopstaak in Zorgcampus De Oase in Opwijk officieel geopend. OCMW Karen Lauwers. Aan de Voorzitter van het vast bureau OCMW van Opwijk Kloosterstraat 10 Inspectiedienst POD MI 7 Opwijk W65M W65B RMID RMIB STOF UV KNI 2019. Groen zegt het kartel met Inzet op nadat Inzet eenzijdig besliste om het vierde mandaat Het Laatste Nieuws OCMW voorzitter Dave Van Oosterwyck stopt Het Laatste Nieuws Sint Katelijne Waver OCMW voorzitter Dave Van Oosterwyck N VA neemt op 31 januari 2018 afscheid van zijn ambt. Opwijk Vijf van de negen OCMW raadsleden blijven in de raad zetelen Patrick De Smedt Agnes Lievens N VA Peter Beerens Roland Mortier Open VLD en Joke Longin Inzet . ringoot ocmw. Financieel zijn er geen meevallers te verwachten er zijn de zwaar stijgende kosten van de politiezone Asse Merchtem Opwijk Wemmel AMOW de huisvuilophaling en afvalverwerking en het OCMW van Wemmel. samenwerkingsverbanden en 103 politiezones. Weekmenu sociaal restaurant Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie werd er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. open van 9u naar aanleiding van de 110de verjaardag van de Landelijke Gilde Opwijk Mazenzele. WZC Manu Beroep Ik werk voor het OCMW en de gemeente van Opwijk vroeger op de sociale dienst en nu voor dienst Welzijn. Moeder en zoon maken het opperbest. t. Bijkomende informatie met betrekking tot deze opdracht kan bekomen worden bij de ontvanger mevrouw Christel Ringoot 052 36. Zij bereidt de zaken voor die aan de voorzitter de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau worden voorgelegd. Aangezien Patrick Gillis voorzitter Groen eerste opvolger is op de lijst is het voor Groen meer dan logisch dat het OCMW mandaat naar Groen gaat. Bij nazicht bleek dat niet helemaal zo te zijn. Geen enkele van de 9 raadsleden en de administratie van OCMW en gemeente Tremelo heeft zogezegd iets gemerkt gedurende al die jaren. Longin is lid van de Welzijnsraad. a liet gisteren weten dat de raad van bestuur van Volkswelzijn op voorstel van voorzitter Raman N VA besliste de zitpenningen voor bestuurders van 140 naar 200 euro per vergadering te verherogen. No category Jaarverslag 2013 ocmw Het opdrachtgevend bestuur is het OCMW Opwijk Kloosterstraat 71 te 1745 Opwijk. Volgens Bogman getuigt dit van wereldvreemde zelfbediening . 2 1. 32 christel. Voor al deze activiteiten kan de jeugddienst re kenen op het advies en de ondersteuning van de Jeugdraad. De sociale dienst van OCMW Opwijk zoekt een JURIST SCHULDBEMIDDELAAR m v . 1 schepen en 2 OCMW raadsleden. Bart Van Biesen werd verkozen als nieuwe voorzitter voor CD amp V Opwijk Mazenzele. De nieuwe serviceflats 39 De Vlindertuin 39 van het OCMW Opwijk zullen op vrijdag 14 maart officieel ingehuldigd worden. Op kaart tonen. Voor N VA 9 zetels Couck Jan Vierde schepen T 0475 97 56 02 E jan. De opzegging gebeurt schriftelijk en aangetekend aan de voorzitter van het OCMW Woestendorp 12 te 8640 Vleteren. Het voorstel werd als waardevol beoordeeld in het BCSD in oktober doch werd door de voorzitter verwezen naar de nog te publiceren meerjarenplanning waar een vergelijkbaar voorstel zou zijn opgenomen. Aankoop van. Patrick nam in het verleden al verschillende keren deel aan federale en Vlaamse verkiezingen en is bijgevolg dan ook geen politiek groentje meer. Artikel 2 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de wens van het bestuur van KVG om deze rolstoelfiets kosteloos te ontlenen aan mindervalide personen uit Opwijk. Weekmenu sociaal restaurant Apr 11 2017 Het OCMW bestuur van Opwijk heeft zopas alle vrijwilligers gehuldigd en getrakteerd op een etentje in zaal Satijn van het woonzorgcentrum De Oase. vanbuggenhout opwijk. b. eigen N VA lijst. In Opwijk is de start voorzien op 1 juni. In het begin van de legislatuur kondigde OCMW voorzitter Marc Deteye aan dat het OCMW landbouwgronden uit haar bezit zou verkopen. Mensen hebben ons nu nodig quot aldus voorzitter Tom Bosman. Opwijk Het Opwijkse OCMW wijzigt het organigram teneinde het welzijn in Opwijk te verbeteren zegt OCMW voorzitter Patrick De Smedt N VA . De bedoeling is dat er op korte termijn een volledige integratie komt van de steundiensten van het OCMW en van de ge meente. Voor het eerst in 60 jaar komt CD amp V zo in de oppositie samen met Inzet Groen. sinds 2002. Filip De Witte nbsp Rode Kruis Opwijk. Tijdens een training van de jeugd van basketbalclub Asse Ternat zakte hij plots in elkaar. vertelt OCMW voorzitter Patrick De Smedt. Vrijdag van 10u tot 11u30. Management Assistent m v Assistent Personeelszaken m v Technicus m v en meer Tom Bogman sp. OCMW Avelgem Sociale Dienst U bent hier. Diensten en producten Kinderopvang Serviceflats Opwijk Juridisch advies Welzijn Senioren vragen Wooncentrum OCMW OCMW OPWIJK 3 adressen toon alle adressen. be socialedienst huldenberg. Het besluit van de Raad van Bestuur van zv OPcura van 26 november 2018 m. 3. Ze is hoofd van het personeel en staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. De raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW raad bestaat uit dezelfde raadsleden en vergadert aansluitend op de gemeenteraad nl. legt OCMW voorzitter Patrick De Smedt N VA uit. 1 gemeenteraadslid. Het OCMW van Opwijk ging van start met dit project in september 2013 met als doel de integratie van anderstaligen in onze gemeente zo vlot mogelijk te laten verlopen. Tot einde 2016 kon het OCMW beroep doen op een juriste van de Welzijnskoepel West Brabant. Hoe is de stand van zaken in Opwijk maar ook in omliggende gemeenten. Om de zes jaar op de tweede zondag van oktober vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. GEZINSZORG Eva Vande Gaer. Functie OCMW raadslid Politieke drijfveer Ik heb de smaak te pakken voor de sociale sector. be In de kijker. OCMW van Opwijk beschikken over een belangrijk bedrag 4. verbesselt gmail. Posted on vrijdag 19 april 2013 by Paul Het is spijtig deze toespraak te moeten afdrukken maar ik kan niet anders OCMW voorzitster Ineke Robijns CD amp V is bevallen van een zoon. jan couck n VA Dorp 42. Meer info T 052 36 51 11 M personeelsdienst opwijk. depauw opwijk. Vlaams minister Geert Bourgeois zal de flats samen met OCMW voorzitter Patrick De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van Opwijk kon niet symbolischer bezegeld worden dan met een tandemrit tussen de beide partners. SCHEPENEN. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is. Dierenvoedselbank Opwijk blijft daarom maandelijks gratis dierenvoedselpakketten verdelen aan mensen met een hond of kat bezitten en die het financieel moeilijker hebben. CAW 20 juni 2019 20 01 De voorzitter opent de openbare zitting 20 juni 2019 20 03 Floris Van den Broeck betreedt de zitting OPEN ZITTING 1 2019_AVO_00006 Goedkeuring Notulen van de vorige open zitting GOEDGEKEURD Stemming op het agendapunt Goedgekeurd door de algemene vergadering opcura met unanimiteit Bijlagen 1. voorzitter Stefaan Segers vastgoedmakelaar. 000 euro. Ook hier werkt de verandering duidelijk. Vergelijk 20 bedrijven in de regio Opwijk OCMW OPWIJK ZV OPCURA OCMW OPWIJK OCMW Opwijk vind contacten telefoon beschrijvingen openingsuren en reviews Aan de Voorzitter van het OCMW van Opwijk Kloosterstraat 71 1745 Opwijk Ge ntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 3 Opwijk W65B RMIB STOF 2015. Sas van Rouveroij eerste schepen Gent. Die luistert naar de naam Jan. Easily share your publications and get them in front of Issuu s Het Nieuwsblad Patrick De Smedt Het gat van twee miljoen wordt niet dicht gereden. Wij halen gebruikers op en brengen ze Beide organen zijn samengesteld uit leden afgevaardigd door de deelgenoten gemeente en OCMW Opwijk. DMW Saskia Moens. jaar geworden. Opwijk. Welzijn Kloosterstraat 10 AZ gids Gemeente en OCMW diensten 1745 Opwijk T 052 36 51 11 info opwijk. In haar vrije tijd loopt ze bij AC Opwijk. vera. voorzitter ocmw opwijk

kceccm
xa7z7lg
gklnp4iirqgp3
em5s1tntcqe
lpjzr3tpk1vijun